Bestyrelsesnetværk


Business Fredericia er initiativtageren bag etableringen af bestyrelsesnetværket, der er et forum for erhvervsfolk, der arbejder i virksomheders bestyrelser.

Netværket har fokus på personlig udvikling og læring gennem nye værktøjer, metoder, cases og erfaringsudveksling med de andre deltagere.

Business Fredericia faciliterer netværket og sørger for alt praktik omkring rekruttering, planlægning, indbydelse til og afvikling af netværksmøderne.

INDMELDELSE - Hvis netværket er interessant for dig, så kontakt Jesper Bonnén, på 9215 0128 eller jb@businessfredericia.dk. 

Antallet af medlemmer vil maksimalt være på 20. Når netværket er etableret, vil der være eksklusivitet og vetoret i forhold til nye medlemmer. 

FORMÅL OG UDBYTTE - Medlemmer af netværket kan få læring og værktøjer, inspiration, brush up og relationer til andre som også arbejder i bestyrelser. Netværket vil desuden kunne give viden om  virksomheder og måske adgang til andre/nye bestyrelsesposter. 

MÅLGRUPPEN - Erhvervsfolk primært fra trekantområdet, der allerede arbejder professionelt i virksomheders bestyrelser eller på anden vis kan bidrage til det at arbejde i bestyrelser. Der stilles ikke krav om medlemmers uddannelsesmæssig baggrund eller den type af virksomheder, hvor man arbejder i bestyrelsen. Men det er en betingelse, at man har erfaring med bestyrelsesarbejde og ved indtræden i netværket sidder i én eller flere virksomheders bestyrelser og/eller advisory boards.

Bestyrelsesnetvaerk Temfoto

 

 


FORM, FREKVENS OG TIDSPUNKT - Formen er involverende, og du kommer til at arbejde med det tema, der er valgt for det pågældende netværksmøde. Det primære er, at medlemmerne af netværket selv bringer erfaringer og synspunkter i spil, men det vil forekomme, at der inviteres eksterne personer, som har stor ekspertise inden for det valgte tema. Det er vigtigt at du har oprigtig lyst og engagement til at dele faglig viden og bidrage med din personlige erfaring og viden. 

Der vil være 6 netværksmøder årligt, som afholdes på Trinity i Fredericia, fordelt med 3 i forår og 3 i efteråret. Netværksmøderne vil foregå fra kl. 7:30 til kl. 10:00 på en fredag. Der vil være en udsøgt morgenbuffet til alle møder. Der inviteres direkte til hvert netværksmøde, ligesom netværksmøderne vil blive annonceret på Business Fredericias hjemmeside.

Datoerne i 2018: 
26. januar, 16. marts, 1. juni, 24. august, 12. oktober og 30. november.

DE UFORMELLE FROKOSTMØDER - Der er desuden 4 uformelle frokostmøder om året, som er af social karakter og primært har fokus på at knytte/styrke relationer. Deltagelse i disse frokostmøder er for egen regning. De ligger på en fredag eftermiddag fra kl. 13:30.
Datoerne i 2018: 23. februar, 22. juni, 21. september og 14. december.


PRIS - Medlemskab af bestyrelsesnetværket koster 2.500 kr. om året, ekskl. moms.

 
Del denne side:  


Kontakt


Jesper Bonnén
Erhvervskonsulent
Tlf.: 9215 0128
jb@businessfredericia.dk


Nyheder
20. februar 2018
Stort tillykke til Ti Trin Ned
19. februar 2018
Michelinstjerne får provinsby til at flyve: Masser af stolthed og rygrad
10. februar 2018
Ny vækstvirksomhed flytter til Fredericia
Se alle nyheder


Kalender
26. februar 2018
Salgskursus - Skab størst muligt salg
27. februar 2018
Iværksætterkursus (6 hverdagsaftener)
2. marts 2018
Vækst via eksport til Tyskland
Se alle arrangementer